Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Declining Discount Rates and the Evaluation of Public Investments 11-26
K. P. Anagnostopoulos PDF (English)
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός - Προγραμματισμός. 27-42
Στέλιος Βαρβαρέσος PDF
Διερεύνηση του Κρατικού Ενδιαφέροντος αναφορικά με τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα 43-62
Μάρω Γ. Βενετσανοπούλου PDF
A Theoretical Framework for Implementing Performance Appraisal 63-80
Thanos Kriemadis, Andreas Kotsovos PDF (English)
Οι Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Υψηλής Απόδοσης και η Πληροφορία της Τεχνολογίας. 81-100
Βίκυ Κατσώνη PDF
Μια αναθεώρηση του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας για τη μέτρηση της πρόθεσης αύξησης χρήσης των Η/Υ και του Διαδικτύου από τους φοιτητές 101-122
Κωνσταντίνο Z. Βασιλείου, Γεώργιος Σ. Σπάης, Ιώαννης Αρετάκης, Χρήστος Ζιάκας PDF
Περιφερειακά Γραφεία Συνεδρίων και Ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού 123-140
Αθηνά Ν. Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γεωργόπουλος PDF
Θεματικά Πάρκα: Η Συμβολή τους στην Τουριστική Ανάπτυξη 141-156
Λουκάς Ντούβας PDF
H SWOT ανάλυση: ένα χρήσιμο αλλά όχι αυτοδύναμο εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού 157-180
Παναγιώτης Γ. Κούρτης PDF
Color Effects in Retailing and E-Tailing 181-192
Emmanouela E. Manganari PDF (English)
Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης 193-210
Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Ράνια Σιάτρη, Στυλιανή Ασδέρη, Παναγιώτα Εκίζογλου PDF
Η Θεωρία των Γενικών Συστημάτων: οι Εφαρμογές της στην Κοινωνική Εργασία και την Οικογενειακή Θεραπεία 211-228
Γεωργία Σ. Τζαμαλούκα PDF
Επιχειρηματικότητα και Οργανωτικές - Διοικητικές Πρωτοβουλίες στην "Ελαίς" από τη σύστασή της μέχρι τη θυγατρικοποίησή της 229-247
Κωνσταντίνος Δ. Τραχανάς PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.