Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

A Theoretical Framework for Implementing Performance Appraisal

Thanos Kriemadis, Andreas Kotsovos

Περίληψη


Η αξιολόγηση της επίδοσης αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες και αμφιλεγόμενες τεχνικές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού, οι εργοδότες ενδιαφέρονται να διαφοροποιήσουν τα επίπεδα των επιδόσεων των εργαζομένων και να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση της επίδοσης όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά. Σκοπό αυτής της εργασίας αποτελεί η εξέταση της σημαντικότητας της αξιολόγησης της επίδοσης των εργαζομένων, των μεθόδων αξιολόγησης της επίδοσης που εφαρμόζονται στους σύγχρονους οργανισμούς καθώς και των ωφελειών και προβλημάτων που προκύπτουν για τον οργανισμό.Η αξιολόγηση της επίδοσης αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες και αμφιλεγόμενες τεχνικές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού, οι εργοδότες ενδιαφέρονται να διαφοροποιήσουν τα επίπεδα των επιδόσεων των εργαζομένων και να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση της επίδοσης όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά. Σκοπό αυτής της εργασίας αποτελεί η εξέταση της σημαντικότητας της αξιολόγησης της επίδοσης των εργαζομένων, των μεθόδων αξιολόγησης της επίδοσης που εφαρμόζονται στους σύγχρονους οργανισμούς καθώς και των ωφελειών και προβλημάτων που προκύπτουν για τον οργανισμό.

Πλήρες Κείμενο: PDF (English)

DOI: 10.18780/me.v4i0.182

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.