Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Θεματικά Πάρκα: Η Συμβολή τους στην Τουριστική Ανάπτυξη

Λουκάς Ντούβας

Περίληψη


Η ανάπτυξη της βιομηχανίας των πάρκων αναψυχής έρχεται να προσθέσει νέα δεδομένα στις δραστηριότητες της ψυχαγωγίας, στον Ευρωπαϊκό χώρο, αποτελώντας συγχρόνως συνέχεια των εννοιών του «πράσινου τουρισμού» και της «επιστροφής στη φύση». Στις ΗΠΑ, η βιομηχανία των θεματικών πάρκων άρχισε να αναπτύσσεται από το 1955 με τη δημιουργία θεματικών πάρκων εκ των οποίων το πιο διάσημο είναι η Disneyland. Συγκριτικά με τις άλλες χώρες, η Ελλάδα έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά στην ανάπτυξη των θεματικών πάρκων, διότι μόλις τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται κάποιο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των ψυχαγωγικών πάρκων, τα οποία όχι μόνο αποτελούν πηγή απασχόλησης, αλλά συγχρόνως προβολής και προώθησης του τουρισμού και της βιομηχανίας. Η κεντρική εξουσία, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτή τη νέα βιομηχανία αναψυχής και πολλές φορές εμπλέκονται άμεσα, δεδομένου ότι οι κοινωνικό - οικονομικές επιπτώσεις, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας είναι σημαντικές. Η λειτουργία των θεματικών πάρκων είναι συνδεδεμένη με την έννοια της αειφόρου αναπτύξεως διότι έχουν άμεση σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, λόγω του χαρακτήρα της επένδυσης και των σχετικών εξοπλισμών. Η ύπαρξη ενός θεματικού πάρκου, εμπλουτίζει το τουριστικό δυναμικό μια περιοχής και ενισχύει το Brand Name, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v4i0.186

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.