Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Color Effects in Retailing and E-Tailing

Emmanouela E. Manganari

Περίληψη


A relatively new research stream, web-atmospherics, goes beyond the functional qualities of online stores to the aesthetic qualities of online stores and their effects on consumer behaviour. The present paper constitutes a critical review of existent literature of atmospherics in retailing and e-tailing. Specifically, this study is a report of the impact of color in the traditional and the online store. The rapid expansion of e-commerce and the transition from "brick-and- mortar" retailers to "click-and-bricks" businesses imposes the consideration of store atmosphere as a critical element in the marketing mix for both the traditional and the online store.

Πλήρες Κείμενο: PDF (English)

DOI: 10.18780/me.v4i0.188

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.