Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Ράνια Σιάτρη, Στυλιανή Ασδέρη, Παναγιώτα Εκίζογλου

Περίληψη


Η είσοδος των Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καθυστέρησε σε σχέση με το εξωτερικό, λόγω μιας σειράς προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι βιβλιοθήκες όπως π.χ. έλλειψη οικονομικών πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού. Καθοριστικό παράγοντα στον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών αποτέλεσε το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, καθώς δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή των ηλεκτρονικών πηγών. Οι Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συλλογής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η παρουσία τους στο χώρο αυτό συνέβαλε στην ταχύτερη τέλεση των βιβλιοθηκονομικών εργασιών, την άμεση παροχή πληροφοριών στο κοινό αλλά και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και είχε ως στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων γύρω από τη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών από τους βιβλιοθηκονόμους, την εκπαίδευσή τους στις πηγές αυτές και την επίδραση τόσο της χρήσης όσο και της εκπαίδευσης στη βιβλιοθη- κονομική εργασία. Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης που παρείχαν οι βιβλιοθήκες τόσο στο προσωπικό όσο και στο κοινό, αλλά και η συχνότητα χρήσης της εκάστοτε ηλεκτρονικής πηγής από τους βιβλιοθηκονόμους. Επίσης, διερευνήθηκε η εκπαίδευση που είχαν λάβει οι εργαζόμενοι στις ηλεκτρονικές πηγές αλλά και το είδος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονταν στους χρήστες των βιβλιοθηκών αυτών.

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v4i0.189

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.