Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Η Θεωρία των Γενικών Συστημάτων: οι Εφαρμογές της στην Κοινωνική Εργασία και την Οικογενειακή Θεραπεία

Γεωργία Σ. Τζαμαλούκα

Περίληψη


Οι κοινωνικοί λειτουργοί σήμερα έχουν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν περισσότερες από μια ή δύο μεθόδους κοινωνικής εργασίας. Η θεωρία των γενικών συστημάτων μπορεί να τους βοηθήσει να οργανώσουν και να συνθέσουν πολλαπλές προοπτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσπάθειες αλλαγής σε ποικίλους τομείς. Μέσα από την πολλαπλότητα των συστημάτων καθίσταται δυνατή μια ποικιλία πιθανών στόχων παρέμβασης αναφερόμενη ως «συστήματα στόχων», στα οποία μπορεί ένας κοινωνικός λειτουργός να παρέμβει σε μια δεδομένη κατάσταση. Ένα σημείο επαφής και επίδρασης της θεωρίας των συστημάτων στην κοινωνική εργασία υπήρξε η οικογενειακή θεραπεία, η οποία αναπτύχθηκε παράλληλα με την κοινωνική εργασία, προσελκύοντας πολλούς κοινωνικούς λειτουργούς στο χώρο της αλλά εξελισσόμενη σε μια διαφορετική μορφή θεραπευτικής πρακτικής.

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v4i0.190

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.