Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Διερεύνηση του Κρατικού Ενδιαφέροντος αναφορικά με τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα

Μάρω Γ. Βενετσανοπούλου

Περίληψη


(δεν υπάρχει περίληψη)

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v4i0.181

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.