Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Μια αναθεώρηση του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας για τη μέτρηση της πρόθεσης αύξησης χρήσης των Η/Υ και του Διαδικτύου από τους φοιτητές

Κωνσταντίνο Z. Βασιλείου, Γεώργιος Σ. Σπάης, Ιώαννης Αρετάκης, Χρήστος Ζιάκας

Περίληψη


0 βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να καταγράψουμε και να μετρήσουμε τους παράγοντες εκείνους που αφορούν στην πρόθεση των φοιτητών για την αύξηση χρήσης των Η/Υ και του διαδικτύου για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Σε αυτή την ερευνητική προσπάθεια χτίζουμε και διερευνούμε εμπειρικά μια διαφοροποίηση του μοντέλου αποδοχής της τεχνολογίας με εφαρμογή στη μελέτη για την υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Βάση αυτής της ερευνητικής προσπάθειας αποτελεί το γνωστό μοντέλο της αποδοχής της τεχνολογίας (technology acceptance model) του Davis κ.συν. (1989). To διαφοροποιημένο μοντέλο δομήθηκε στη λογική ότι η πραγματική χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου και η κατοχή Η/Υ και η πρόσβαση του διαδικτύου στο σπίτι των φοιτητών συμβάλει στην πρόβλεψη της πρόθεσης για αύξηση χρήσης των Η/Υ και του διαδικτύου. Το ερευνητικό μοντέλο που αναπτύξαμε ελέγχθηκε εμπειρικά χρησιμοποιώντας ένα δείγμα φοιτητών από δύο σχολές (του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v4i0.184

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.