Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Οι Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Υψηλής Απόδοσης και η Πληροφορία της Τεχνολογίας.

Βίκυ Κατσώνη

Περίληψη


0 σχεδιασμός συστημάτων εργσσίσς υψηλής απόδοσης στην εποχή του Ίντερνετ, απαιτεί την ενσωμάτωση των σχεδίων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Τα τελευταία περιλαμβάνουν την προώθηση της εκπαίδευσης μέσα στην επιχείρηση,την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων διοικητικής απόδοσης,όπως και πολιτικών αποζημίωσης, ανταμοιβής και αναγνώρισης. Επίσης, την προώθηση της συνεργασίας μέσω ομαδικής εργασίας, την ενδυνάμωση των ατόμων και της ομάδας, την επένδυση στην εκπαίδευση της τεχνολογίας της πληροφορίας, την διατήρηση ενός περιβάλλοντος μέσα στην εργασία, που να ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση, ευημερία και ανάπτυξη των εργαζομένων. Πολιτικές όπως η εναλλαγή της εργασίας των εργαζομένων, ο εμπλουτισμός εργασίας, υποστηρίζουν την υψηλή απόδοση και δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και διοικητικών ικανοτήτων που ενθαρρύνουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Τα εργασιακά συστήματα υψηλής απόδοσης χαρακτηρίζονται από ευελιξία, νεωτερισμό, διάχυση 84 των γνώσεων και των ικανοτήτων, προσαρμογή στους οργανωσιακούς στόχους, εστίαση στον πελάτη και γρήγορη προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκης του πελάτη και των απαιτήσεων της αγοράς. Η τεχνολογία της πληροφορίας είναι επίσης σημαντική στους μοντέρνους οργανισμούς, λόγω της ικανότητάς της να διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, καθώς επίσης και των απαιτήσεων των πελατών για εξυπηρέτηση σε όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς. Ο σκοπός της παρούσης μελέτης, είναι να παρουσιάσει τις παραπάνω αναφερόμενες τεχνικές, οι οποίες έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν ένα περιβάλλον άριστης απόδοσης, συμμετοχής και ανάπτυξης.

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v4i0.183

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.