Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Επιχειρηματικότητα και Οργανωτικές - Διοικητικές Πρωτοβουλίες στην "Ελαίς" από τη σύστασή της μέχρι τη θυγατρικοποίησή της

Κωνσταντίνος Δ. Τραχανάς

Περίληψη


Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα και στις οργανωτικές-διοικητικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από τη σύσταση της εταιρίας Ελαίς το 1920 μέχρι και το 1975 περίπου, όταν το management αναλαμβάνει η μητρική εταιρία Unilever. Κατά την παραπάνω περίοδο τη διοίκηση της εταιρίας ασκούν Αριστοτέλης Μακρής και ο Βασίλειος Μελάς για ίσα χρονικά διαστήματα. Το μοντέλο διοίκησης που εφαρμόζεται από τον δεύτερο διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με εκείνο του πρώτου, δεδομένου ότι τόσο το γενικό όσο και το ειδικό περιβάλλον της επιχείρησης έχουν αλλάξει ριζικά. Η σύνδεση της Ελλάδας με την Ε.Ο.Κ οδηγεί το Β. Μελά να επιδιώξει και να πετύχει τη στενή συνεργασία του ελληνικού βιομηχανικού συγκροτήματος με την πολυεθνική εταιρία Unilever, συνεργασία που θα είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία της Ελαίς.

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v4i0.191

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.