Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Περιφερειακά Γραφεία Συνεδρίων και Ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού

Αθηνά Ν. Παπαγεωργίου, Νικόλαος Γεωργόπουλος

Περίληψη


Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία γραφείων συνεδρίων και εκδηλώσεων. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη προτάσεων για την οργάνωση και λειτουργία τέτοιων γραφείων - εταιρειών στην Ελληνική περιφέρεια, μέσα από ανασκόπηση της διεθνούς και Ελληνικής εμπειρίας και βιβλιογραφίας. Από την μελέτη συμπεραίνεται ότι μια πολυσυλλεκτική εταιρεία, με συμμετοχή των τοπικών φορέων και πολιτιστικών οργανώσεων, των επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων και των επαγγελμα- τιών του τουρισμού που εμπλέκονται στην παραγωγή και διάθεση του συνεδριακού προϊόντος, με μορφή αστικής - μη κερδοσκοπικής εταιρείας και ευέλικτη οργανωτική δομή, αποτελεί την βάση για την αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια.

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v4i0.185

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.