Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση
Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2016

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Οι Προσδοκίες των Ασθενών από την Ανακουφιστική Φροντίδα 217–220
Στυλιανός Κατσαραγάκης PDF

Ειδικά Άρθρα

Επεισόδια Bίας προς τους Nοσηλευτές του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: Bιβλιογραφική Aνασκόπηση 221–227
Δέσποινα Μινέτου PDF

Ανασκοπήσεις

Η Συμβολή της Προεγχειρητικής Εκπαίδευσης Καρδιοχειρουργικών Ασθενών στη Μείωση των Μετεγχειρητικών τους Επιπλοκών και στη Διάρκεια της Νοσηλείας τους
Αντωνία Καλογιάννη, Ηρώ Μπροκαλάκη

Έρευνα

Ποιοτική Mελέτη για τη Διερεύνηση της Διαδικασίας της Νοσηλευτικής Τεκμηρίωσης σε Σχέση με τη Μεταφορά ή Παράλειψη Πληροφοριών σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 263–272
Ηλίας Μουστάκης, Φίλιππας Μάθιου, Μιχαήλ Ροβίθης, Νικόλαος Ρίκος PDF
Γνώση και Στάση του Προσωπικού Στρατιωτικών Νοσοκομείων ως προς τη Δωρεά και Φύλαξη Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος-Βλαστικών Κυττάρων 273–281
Ελένη Κορνάρου, Χρυσάνθη Πολυχρονίδου, Αναστασία Μπαρμπούνη, Ευτύχιος Κτενάς PDF
Αξιολόγηση του Πόνου σε Διασωληνωμένα Παιδιά κατά τη Διενέργεια Βρογχοαναρρόφησης 282–291
Φραγκούλα Ευστρατίου, Χρυσάνθη Μπακούλα Τζουμάκα, Ελένη Ευαγγέλου, Ιωάννης Κουτελέκος, Δημήτριος Κουκουλάρης, Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη PDF
Συσχέτιση της Γνώσης και Στάσης των Συγγενών και Φίλων των Ασθενών που Νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Απέναντι στην Ευθανασία 292–304
Μαρία Καλαφάτη, Νικόλαος Γιάκης, Τάνια Τριανταφύλλου, Μιχάλης Δημοσθένους, Στυλιανός Καρατζάς, Στυλιανός Κατσαραγάκης, Δημήτριος Θεοδώρου, Γεώργιος Ζωγράφος PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Συστηματική Ανασκόπηση της Επίδρασης της Μουσικοθεραπείας και/ή της Χρήσης Μουσικής σε Πρόωρα Νεογνά στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 239–249
Δήμητρα Θεοδώρου PDF
Η Επίδραση των Εκπαιδευτικών Παρεμβάσεων στη Μείωση του Επαγγελματικού Στρες του Νοσηλευτικού Προσωπικού 250–262
Παναγιώτα Κοπανιτσάνου, Παναγιώτα Σουρτζή PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.