Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Συστηματική Ανασκόπηση της Επίδρασης της Μουσικοθεραπείας και/ή της Χρήσης Μουσικής σε Πρόωρα Νεογνά στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Δήμητρα Θεοδώρου

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα πρόωρα νεογνά γεννιούνται τα οποία νοσηλεύονται κατά κύριο λόγο στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). Νοσηλευτές και μουσικοθεραπευτές χρησιμοποίησαν διάφορες εναλλακτικές θεραπείες για αύξηση της ποιότητας της ζωής των πρόωρων νεογνών. Μια από αυτές είναι η μουσικοθεραπεία ή/και η χρήση μουσικής με ποικίλα αποτελέσματα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η αξιολόγηση μελετών που εξέτασαν την επίδραση της μουσικοθεραπείας ή/και της χρήσης μουσικής σε φυσιολογικές και ψυχοσυναισθηματικές εκβάσεις νεογνών, νοσηλευομένων σε ΜΕΝΝ. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubΜed και Cinahl για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2004 μέχρι Δεκέμβριος 2014 χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά: “music therapy” ή “lullabies” ή “music” ή “music listening” και “neonatal intensive care unit” ή “NICU” και “premature infants” ή “preterm infant”. Προέκυψαν 15 μελέτες από την αναζήτηση, συνολικά όμως επτά συμπεριελήφθησαν στην έρευνα. Αποτελέσματα: Όλες οι μελέτες που συμπεριελήφθησαν ήταν τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές εκτός από μία που ήταν πιλοτική, και έγιναν από νοσηλευτές, ιατρούς και μουσικοθεραπευτές. Οι περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποίησαν ηχογραφημένη μουσική. Τα κυριότερα ευρήματα των μελετών ήταν μείωση του καρδιακού και του αναπνευστικού ρυθμού, αύξηση του κορεσμού οξυγόνου, βελτίωση βάρους σώματος, μείωση της διάρκειας του κλάματος, μείωση διάρκειας νοσηλείας και αύξησης ποιότητας του ύπνου. Καμία έρευνα δεν έδειξε αρνητικές επιδράσεις από τη μουσική. Συμπεράσματα: Η χρήση μουσικής, ως μια μη-φαρμακολογική μέθοδος θεραπείας φαίνεται ότι έχει θετικές επιδράσεις στα νεογνά. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα, που γνωρίζουν πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τη μουσική στα πρόωρα νεογνά και είναι σε εγρήγορση για σημεία υπερδιέγερσης.

Λέξεις κλειδιά


Mουσικoθεραπεία, νανούρισμα, μουσική, Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, πρόωρα νεογνά

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v55i3.3284

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.