Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Επεισόδια Bίας προς τους Nοσηλευτές του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: Bιβλιογραφική Aνασκόπηση

Δέσποινα Μινέτου

Περίληψη


Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, βιώνουν συχνά επεισόδια βίας, τόσο από τους προσερχόμενους ασθενείς, όσο και από τους συνοδούς τους. Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της βίας κατά των νοσηλευτών που εργάζονται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Διενεργήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας. Η αναζήτηση έγινε στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus/Elsevier και Google Scholar. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε για το διάστημα των προηγούμενων 30–35 ετών έως και σήμερα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα ποσοστά βίας κατά των νοσηλευτών αυξάνονται συνεχώς. Τα επιθετικά άτομα κακοποιούν είτε ψυχολογικά είτε σωματικά τους εργαζόμενους και η βία που ασκούν προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα ίδια τα θύματα όσο και στο νοσοκομείο. Η επιθετικότητα των ασθενών και των συνοδών τους οφείλεται κυρίως στην κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, στην παρουσία ψυχικής νόσου, στη μακροχρόνια αναμονή και στον συνωστισμό που επικρατεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, σε διαφόρους βιολογικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και στην έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού στην αντιμετώπιση της βίαιης συμπεριφοράς. Μολονότι έχει επιβεβαιωθεί μια σειρά προειδοποιητικών σημείων για την πρόληψη της βίαιης συμπεριφοράς και λαμβάνονται μέτρα σε οργανωτικό και ατομικό επίπεδο, η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει τεκμηριωθεί. Η βία προς τους νοσηλευτές συνεχίζει να απειλεί την ψυχική και σωματική ακεραιότητά τους αλλά και να παρεμποδίζει την εργασία τους. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την εξάλειψη της βίας στον εργασιακό χώρο της υγείας, δεν έχει ακόμη βρεθεί αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπισή της. Συνεπώς, η βία αποτελεί μείζον πρόβλημα για τους επαγγελματίες υγείας.

Λέξεις κλειδιά


Βία, επιθετικότητα, νοσηλευτές, τμήμα επειγόντων περιστατικών

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v55i3.3277

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.