Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Συσχέτιση της Γνώσης και Στάσης των Συγγενών και Φίλων των Ασθενών που Νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Απέναντι στην Ευθανασία

Μαρία Καλαφάτη, Νικόλαος Γιάκης, Τάνια Τριανταφύλλου, Μιχάλης Δημοσθένους, Στυλιανός Καρατζάς, Στυλιανός Κατσαραγάκης, Δημήτριος Θεοδώρου, Γεώργιος Ζωγράφος

Περίληψη


Η ευθανασία αποτελεί ένα θέμα πρόκληση που έχει πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη ιατρική, νομική, πολιτική, κοινωνική ακόμα και οικονομική υπόσταση. Υπάρχουν χώρες όπου το νομοθετικό πλαίσιο τάσσεται υπέρ της ευθανασίας υπό όρους και χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ακόμη δεν έχει θεσμοθετηθεί κάτι συγκεκριμένο. Ο προβληματισμός και διάλογος για την ευθανασία πηγάζει ουσιαστικά από την εμφανή σύγκρουσή της με το δικαίωμα της ζωής, που σήμερα προστατεύεται διεθνώς και κατοχυρώνεται συνταγματικά, σχεδόν από όλες τις χώρες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της γνώσης και στάσης των συγγενών και φίλων των ασθενών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) απέναντι στο ηθικό δίλημμα της ευθανασίας. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο των Πριάμη και συν, δόθηκε σε 143 συγγενείς και φίλους ασθενών βαρέως πασχόντων που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ. Το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο Γενικού Νοσοκομείου Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων διήρκησε τρία χρόνια και συγκεκριμένα από 1-3-2012 έως και 28-2-2015, καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες και στα δύο φύλα. Αποτελέσματα: Το 50,7% του δείγματος της μελέτης ήταν γυναίκες και το 33,6% ήταν οι γονείς του ασθενούς. Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της βαρύτητας της νόσου, APACHE Score ≥20. Το 62,9% αυτών που συμμετείχαν στη μελέτη θεωρούσε πιο σημαντική την ποιότητα ζωής του ασθενούς σε σύγκριση με την αξία της ζωής του. Το 48,3% του δείγματος της μελέτης ήταν υπέρ της ευθανασίας και το 66,4% γνώριζε λίγα/πολύ λίγα για την ευθανασία. Το 48,3% των ατόμων του δείγματος συμφωνούν να θεσμοθετηθεί η ευθανασία κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (p<0,001) στην πρόθεση για συναίνεση διακοπής θεραπείας, με την ηλικία του ασθενούς αλλά και την κατάσταση της υγείας του. Συμπεράσματα: Το ζήτημα της ευθανασίας σήμερα αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία. Η θεσμοθέτηση της διακοπής θεραπείας υπό προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του πάσχοντος για αυτοδιαχείριση, είναι σημαντικά θέματα που εντάσσονται σε επίπεδο νομικής, κοινωνικής, ηθικής και θρησκευτικής θεώρησης. Η ενημέρωση των πολιτών για την ευθανασία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αλλαγή των στάσεων που αφορούν στη διακοπή θεραπείας.

Λέξεις κλειδιά


Ευθανασία, γνώσεις, στάση, συγγενείς ασθενών, ΜΕΘ

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v55i3.3282

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.