Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας 11-32
Νικόλαος Γεραντώνης, Ιωάννης Ζησιμάτος PDF
Αξιολόγηση της Ποιότητας Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 33-52
Ακριβός Χριστόδουλος PDF
Ανάλυση Διεθνούς Περιβάλλοντος για την Ανάπτυξη Ελληνικών Εξαγωγών 53-70
Δημήτρης Φωλίνας, Παναγιώτης Μπάτος PDF
Η Επιστημονική Συζήτηση για την Αξιοπιστία και Εγκυρότητα της Ανάλυσης Περιεχομένου ως ένα Μεθοδολογικό Εργαλείο Έρευνας της Επικοινωνίας: Τα Όρια Εφαρμογής και η Χρησιμότητα της Μεθόδου 71-90
Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου, Νίκος Ηγουμενάκης PDF
Παγκοσμιοποίηση και Διεθνής Φορολογικός Ανταγωνισμός: Η εμπειρία των Οικονονομιών του ΟΟΣΑ 90-108
Παντελής Καμμάς PDF
Οι Επιπτώσεις της Ενδυνάμωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αποτελεσματική Διοίκηση των Επιχειρήσεων και Οργανισμών 109-130
Θάνος Κριεμάδης, Αλκηστις Παπαϊωάννου, Αντώνης Γκιόκας, Χρηστός Τερζούδης PDF
Κίνητρα στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία 131-146
Δημήτρης Παπαγιάννης PDF
Δυναμικές Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων 147-168
Σπυρίδων Παπαθανασίου, Ευάγγελος Κουραβέλος, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης PDF
Implementing e-learning in a Multinational Beverage Company in Greece: A Qualitative Research Approach 167-184
Filippos Stamatiadis, Maria Petropoulou PDF (English)
Η Μεσομακροπρόθεσμη Συμπεριφορά των Αρχικών Δημοσίων Εγγράφων της Περιόδου 1994-1999 του Χρηματιστηρίου Αθηνών 185-200
Χρηστός Νούνης, Κανέλλος Τούντας PDF
Is Encouraging Materialism the "unethical side"’ of Marketing? 201-210
Aikaterini Vassilikopoulou, George Siomkos, Eirini Rigopoulou PDF (English)
Tourism Destinations as Playgrounds for the Post-modern Tourist- child: A Semiotic Analysis of a Mykonos-webpage 211-232
Ilias Sofranas PDF (English)
Η Λειτουργία του Μάρκετινγκ στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Δικαιόχρησης 233-252
Γεώργιος Κόκκινης PDF
Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ανάπτυξης των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στη Νησιωτική Ελλάδα μέσω της σχετικής Εκπαίδευσης 253-258
Π. Λύτρας, Θεόδωρος Παπαηλίας, Π. Μοίρας, Στ. Καραγίαννης, Κ. Κραβαρίτης, Βίκυ Κατσώνη, Γ. Ηγουμενάκης, Σ. Δροσοπούλου PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.