Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Ασπασία Παπαδαντωνάκη 361-362
Χριστίνα Μαρβάκη PDF

Ειδικά Άρθρα

Η Νοσηλευτική Αξιολόγηση ως Απαραίτητο Στοιχείο της Φροντίδας του Αρρώστου 363-366
Δημήτρης Παπαγεωργίου PDF

Ανασκοπήσεις

Κλίμακες Διαλογής Ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 393-400
Γεώργιος Ίντας, Ελευθερία Χάλαρη, Παντελής Στεργιάννης PDF

Έρευνα

Επαγγελματική Εξουθένωση Επαγγελματιών Υγείας Νεφρολογικών Μονάδων 411-418
Ιωάννης Λερίδης, Αθανάσιος Κουστέλιος PDF
Διευρεύνηση των Απόψεων των Νοσηλευτών για την Κατανομή της Φροντίδας και το Επαγγελματικό Περιβάλλον 419-428
Ευριδίκη Παπασταύρου, Παναγιώτα Ανδρέου, Αναστάσιος Μερκούρης PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Η Επίδραση του Συστήματος Ανακυκλούμενης Μοριακής Προσρόφησης στους Ασθενείς με Οξεία Ηπατική Ανεπάρκεια 381-392
Χαρίκλεια Δρουδάκη PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.