Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Πηγές Επιχειρηματικών Ιδεών των Ελλήνων Επιχειρηματιών 11-32
Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης, Α. Ζαφίρης, Κ. Πουλάκος PDF
Biographical Research Methodologe the Case of Accounting Academics' Professional Development 33-52
Eleni Tourna- Germanou PDF (English)
The Impact of Ansoff's Strategic Management Theory on the Management of Sport Organization 53-66
Thanos Kriemadis, Elena Trifti PDF (English)
An Investigation into the Impact of Sex of the Transgressor, Organizational Status and Magnitude of Consequences on the Ethics of Personal Selling 67-86
Petros Tomaras, Jonh Tsalikis, Bruce Seaton PDF (English)
Το Πλαίσιο της Περιφερειακής Πολιτικής μέσα από τους Αναπτυξιακούς Νόμους 87-114
Γεώργιος M. Κορρές, Γεώργιος Πολυχρονόπουλος PDF
The Socio-economic Aspects of the Hellenic Education System: Research Approaches to Monitoring Student Population Socioeconomic Status 115-134
Jonh Bouris PDF (English)
Bullying in the Workplace: Current Empirical Findings and Suggestions for Intervention and Future Research 135-148
Stavros P. Kyriakidis, Androniki Kavoura PDF (English)
Κοινωνιολογική Προσέγγιση των Ταξιδιών Νεόνυμφων. Μελέτη Περίπτωσης της Πόλης της Ηγουμενίτσας 149-168
Μοίρα Πολυξένη PDF
Υπάρχει Ανάγκη Δημιουργίας ενός Θεωρητικού Πλαισίου για την Ερμηνεία των Προτιμήσεων για την Ποιότητα του Γρήγορου Φαγητού 169-188
Γεώργιος Σ. Σπαής PDF
Η Σχολική Βιβλιοθήκη και Παρώθηση της Αναγνωσιμότητας 189-208
Μαρία Καζάκη PDF
Διευθυντικό Δικαίωμα και Συμμετοχή σε Συνδικάτα και Συμβούλια Εργαζομένων 209-227
Αργυρώ Καρανάσιου PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.