Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Απρίλιος - Ιούνιος 2021

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Η ηθική της φροντίδας στο μικροσκόπιο της πανδημίας 96-100
Evridiki Papastavrou PDF

Επίκαιρο Θέμα

Η επίδραση του COVID-19 στους κοινωνικο-οικονομικούς καθοριστές υγείας και ο ανισοτικός κοινωνικός αντίκτυπος 101-114
Athanasios Makrakis PDF

Ειδικά Άρθρα

Βλάβες στο DNA και κάπνισμα: μια βιολογική προσέγγιση 115-121
Iοannis Delimaris PDF

Έρευνα

Συναίσθημα στο χώρο εργασίας και ρύθμιση συναισθήματος στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΔΔΥ. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 122-140
Tsouvelas George, George Koulierakis PDF
Ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια 141-157
Thomai Platia, Georgia Fasoi, Georgios Vasilopoulos, Olga Kadda, Georgia Toylia, Martha Kelesi-Stavropoulou PDF
Τα όρια στη θεραπεία απεξάρτησης 158-172
Evdokia Misouridou, Eseridou Despoina, Paraskevi Nikolaidou, Irini Segredou PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Μέθοδοι ελέγχου εξωτερικής αιμορραγίας σε προνοσοκομειακό επίπεδο: Συστηματική ανασκόπηση 173-189
Georgios Angelopoulos, Georgios Vasilopoulos, Niki Pavlatou, Georgia Toylia PDF
Η εφαρμογή του NAVA σε παιδιατρικούς ασθενείς 190-210
Christiana Laina, Ioannis Koutelekos, Christina Marvaki
Η φυσικοθεραπεία στην εγκεφαλική παράλυση 211-242
Evangelos Prekas PDF
Γνώσεις, πεποιθήσεις και πρακτικές των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19: Μια συστηματική ανασκόπηση 243-253
Maria Gamvrouli, Christos Triantafyllou PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.