Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Νέα ιστοσελίδα περιοδικού

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του περιοδικού έχει ανανεωθεί και λειτουργεί πλέον στη διεύθυνση www.vima-asklipiou.gr

Μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε τα παλαιότερα αρχεία του περιοδικού στην πλατφόρμα του πανεπιστημίου.

 
Αναρτημένες: 2021-04-03
 
1 - 1 από 1 Στοιχεία

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.