Το Βήμα του Ασκληπιού
TEI of Athens eJournals

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα και ανανεωμένη ιστοσελίδα του περιοδικού βρίσκεται στη διεύθυνση www.vima-asklipiou.gr.

Η παρούσα πλατφόρμα θα συνεχίσει να ενημερώνεται μέχρι τέλος του έτους με τα νέα τεύχη.

ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟ www.vima-asklipiou.gr

Αρχείο Τευχών
Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού
ISSN: 2241-6005

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.