Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

The ethics of nursing care rationing in the context of COVID-19 Pandemic 252-255
Evridiki Papastavrou PDF

Επίκαιρο Θέμα

Τηλεϋγεία και τηλενοσηλευτική στην εποχή του Covid-19 256-273
Dimitrios Kosmidis, Nestoras Kosmidis PDF

Ανασκοπήσεις

Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία 274-294
Μagdalini Triantafyllidou PDF
Η θεραπευτική αξία της ατορβαστατίνης, σε σχέση με άλλες θεραπευτικές μεθόδους, σε καρδιολογικούς ασθενείς 295-307
Nikolaos Kalaitzis PDF

Έρευνα

Ικανοποίηση από την υγειονομική περίθαλψη στην παιδιατρική κλινική γενικού νοσοκομείου Αττικής-Ελλάδα 308-325
Panagiota Giannakopoulou, Ioannis Drikos, Alexandra Skitsou, Elpiniki Biskanaki, Olympia Konstantakopoulou, George Charalambous PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Η συχνότητα του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στους κλινικούς νοσηλευτές και οι επιπτώσεις του: Συστηματική ανασκόπηση 326-336
Maria Gamvrouli, Christos Triantafyllou PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.