Το Βήμα του Ασκληπιού
TEI of Athens eJournals

Καλώς ήρθατε στο "Βήμα του Ασκληπιού", το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό για νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Το περιοδικό εκδίδεται από το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Λειτουργεί μέσω συστήματος κριτών (Peer Review). Όλα τα άρθρα είναι σε pdf μορφή. Για να ανοίξουν χρειάζεστε την εφαρμογή Adobe © Reader.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2020

Αρχείο Τευχών
Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού
ISSN: 2241-6005

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.