Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Δημήτριος Κοσμίδης

Περίληψη


ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ
ΩΡΑ: 09.00 - 10.00


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2965

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.