Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals
Καλώς ήρθατε στα "Πρακτικά της Ελληνική Εταιρίας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών", το επιστημονικό περιοδικό για όλους τους επαγγελματίες υγείας. Δημοσιεύεται από το ΤΕΙ Αθήνας. Όλα τα άρθρα είναι σε μορφή pdf και να ανοιχτούν είναι απαραίτητη η εφαρμογή Adobe © Reader.
Αρχείο Τευχών
Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.