Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

Αυτή η σελίδα παρουσιάζει σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με αυτό το περιοδικό όπως την δημοσίευση νέων τευχών ή ανακοινώσεων. Μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις μέσω ροής RSS (πατώντας τις εικόνες στα δεξιά) ή μέσω email.

  • RSS 1.0
  • RSS 2.0
  • Atom 1.0

 
11 Sep 2015 14:13:57 Πηγαίνετε στο URL
 

Ένα τεύχος έχει δημοσιευτεί.

 
07 Sep 2015 15:32:16 Πηγαίνετε στο URL
 

Ένα τεύχος έχει δημοσιευτεί.

 
03 Sep 2015 13:53:14 Πηγαίνετε στο URL
 

Ένα τεύχος έχει δημοσιευτεί.

 
27 Jul 2015 11:04:35 Πηγαίνετε στο URL
 

Ένα τεύχος έχει δημοσιευτεί.

1 - 4 από 4 Στοιχεία

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.