Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ιανουάριος - Μάρτιος 2021

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Νέα αρχή 1-2
Christina Marvaki PDF

Ειδικά Άρθρα

Το σύνδρομο εξουθένωσης μεταξύ των ιατρών: Ένας έμμεσος δείκτης της αποδοτικότητας του Συστήματος Υγείας 3-11
Symeon Naoum PDF
Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή ή την επιβράδυνση της νόσου Alzheimer 12-30
Despina Kenevetzidou, Nikos Biagis, Vasiliki Zisimopoulou, Dimitrios Papageorgiou PDF
Ηλεκτρονικό τσιγάρο και καρδιαγγειακές νόσοι 31-43
Christina Ouzouni, Konstantinos Nakakis, Konstantinos Koutsampasopoulos PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής ασθενών με κολοστομία 44-59
Antria Pipi, Evanthia Asimakopoulou, Alexander Argyriadis, Panagiota Bellou – Mylona, Maritsa Gourni, Despina Sapountzi-Krepia PDF

Έρευνα

Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης πρωτεϊνών από ζωικές και φυτικές πηγές με την ψυχολογική δυσφορία στους ηλικιωμένους της Μεσογείου: επιδημιολογική μελέτη σε νησιά της Μεσογείου (2005-2020) 60-80
Alexandriani Piperidi, Alexandra Foscolou, Evangelos Polychronopoulos, Demosthenes Panagiotakos PDF
Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ασθενών υπό αιμοκάθαρση 81-94
Ιlias Moustakis, Nikolaos Rikos, George Vassilopoulos, Michael Rovithis, Christina Marvaki PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.