Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Παγκόσμια ημέρα υγείας 2020

Christina Marvaki

Περίληψη


Μια άλλη μέρα, ένα διαφορετικό μήνυμα. Ημέρα αφιερωμένη στους νοσηλευτές και στις μαίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) με το φετινό του μήνυμα “Take a minute to say: Thank you” υπενθυμίζει στους ηγέτες του κόσμου τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές και οι μαίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τις καθημερινές προσπάθειες που καταβάλλουν για να διατηρήσουν και να προάγουν την υγεία των ανθρώπων...

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.