Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Κινητή Υγεία (Μ-health) και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.Τηλεφωνικές Γραμμές Άμεσης Βοήθειας και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Sofia Zerva, Eleni Vatougiou, Ioannis Apostolakis

Περίληψη


Η κινητή υγεία (m-health) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας και συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου τα άτομα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μέσω αριθμού έκτακτης ανάγκης, είναι η πιο διαδεδομένη κατηγορία της κινητής υγείας (m-health). Αναπτύσσονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και παρέχουν ιατρική βοήθεια, καθοδήγηση και παραπομπή σε γιατρούς ειδικότητας σε καταστάσεις άμεσης ανάγκης. Ακόμα προσφέρουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα με χρόνια νοσήματα, σε περιπτώσεις ασθενειών που αποτελούν κοινωνικό στίγμα, αλλά και σε ζητήματα πρόληψης και δημόσιας υγείας. Η χρήση των τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας ξεπερνά τα εμπόδια που σχετίζονται με την προσβασιμότητα και το υψηλό κόστος, μειώνει τους χρόνους αναμονής και παρέχει ανωνυμία. Η λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας διασφαλίζει βασικές αρχές της Πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση, την εγγύτητα των υπηρεσιών τους στο τόπο κατοικίας και την μέριμνα για ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

Λέξεις κλειδιά


M-health, Κινητή Υγεία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Βοήθειας, Συμβουλευτική Υποστήριξη

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.