Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

1. ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΟΜΙΕΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΠΡΩΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ, ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ

Στυλιανός Καπίρης

Περίληψη


ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥΣ
ΩΡΑ: 09.00 - 10.00


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2969

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.