Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Ελευθέριος Μπάκας

Περίληψη


ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2957

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.