Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

2. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑ ΤΑΓΜΑΤΩΝ

Nικόλαος Λασανιάνος, Εμμανουήλ Μοράκης, Αντωνία Μπαρμπιτσιώτη, Σάββας Μόσχος, Γεώργιος Νικολάρας, Χρήστος Γαρνάβος

Περίληψη


ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ Δ΄
ΩΡΑ: 13.30 - 14.30


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2943

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.