Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

4. ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΓΧΙΑΚΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ

Χρ. Δενδρινός, Κ. Παπαναστασίου, Σ. Κυριάκου, Σ. Ζανάκης, Γ. Γιαμαρέλος, Ουρανία Καστανά, Γ. Ρέμπελος

Περίληψη


ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΓΚΟΙ
ΩΡΑ: 08.00 - 09.00


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2937

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.