Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΠΥΗΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΓΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Π. Πανέρης, Ελ. Αναστασίου, Βασίλειος Κονταξής, Π. Τσαγανός, Σωτήριος Πρίγγουρης

Περίληψη


ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Β' ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΩΡΑ: 15.00 - 16.00


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2925

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.