Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

5. ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝ CA ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Π. Πανέρης, Π. Πρίγκουρης, Ι. Λιντζέρης, Ν. Τσαγκούλης, Γ. Σιδηροκαστρίτης, Σωτήριος Πρίγγουρης

Περίληψη


ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΩΡΑ: 15.00 - 16.00


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2921

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.