Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

2. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ

Δημήτριος Αλεξάκης, Γ. Ρέμπελος, Γ. Αναγιωτός, Γ. Σιδηροκαστρίτης, Χρ. Καραγεώργου, Ουρανία Καστανά

Περίληψη


ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ – ΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΩΡΑ: 08.00 - 09.00


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2910

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.