Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΕΣΧΑΡΟΤΟΜΗ

Ευγενία Κυριοπούλου, Όθων Παπαδόπουλος, Α. Κωστάκης, Δ. Περρέα, Στ. Παπαδόπουλος, Θ. Οικονόμου, Δημοσθένης Τσουτσος

Περίληψη


ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΓΚΑΥΜΑ Α΄
ΩΡΑ: 15.00 - 16.00


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2888

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.