Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΜΟΣ- ΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ- ΤΩΝ GAMMA-GRAFT ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΑΥΜΑ- ΤΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΙΔΙ

Μενέλαος Βασιλείου

Περίληψη


ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΑΜΒΑΣ
ΩΡΑ: 12.30 - 14.00
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hswhcu.v0i4.2864

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.