Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

A New Strategy for Higher Education Institutions: the deming management method 11-23
Thanos Kriemadis PDF (English)
Η Συμβολή της Έρευνας και Τεχνολογίας στην Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών 25-42
Αλίνα Χυζ, Γρηγόρης Γκίκας PDF
Οικογενειακές και Κοινωνικές Επιδράσεις στην Επιχειρηματικότητα των Ελλήνων 43-32
Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης PDF
Η Ελληνική Γεωργία στον 20ο και κατά τις Αρχές του 21ου Αιώνα 63-82
Θεόδωρος Παπαηλίας PDF
Σκέψεις για Ένα Μη-Μέλλον 83-90
Γιάννης Πανούσης PDF
Heritage Tourism, Identity and Advertising of Religious Sites in Greece: towards a conceptualisation framework 91-112
Androniki Kavoura PDF (English)
Η Ανεργία στην Ελλάδα 1988-99: Εθνικές Τάσεις και Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις 113-132
Κωνσταντίνος Ρόντος PDF
Βιβλιοθήκη Επιχειρήσεων 133-162
Μαρία Καζάκη PDF
Επισκόπηοη Νέων Ποσοτικών Μεθόδων και Πλεονεκτήματα από την Εφαρμογή τους στον Κόσμο των Επιχειρήσεων 143-162
Χρήστος Φράγκος PDF
Re-engineering the Business through sales and Operational Planning 163-180
Andreas P. Kakouris, George Polychronopoulos PDF (English)
Εφαρμογή Συναινετικών Προτύπων Λήψης Αποφάσεων στο Πλαίσιο της Συστημικής Σχεδίασης Κοινωνικών Συστημάτων 181-196
Ιωάννης Δ. Μπουρής PDF
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων: μια συνθετική προσέγγιση 219-245
Παναγιώτης Γ. Κούρτης PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.