Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΤΕΙ Αθήνας
TEI of Athens eJournals

Σχετικά με τον ιστότοπο

Η εφαρμογή για τη διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών του ΤΕΙ Αθήνας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η εφαρμογή φιλοξενεί επιστημονικά περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις του ΤΕΙ Αθήνας, των Σχολών και των Τμημάτων του καθώς και των μελών του. Είναι επίσης ανοιχτή για τη δημιουργία νέων, ένταξη ή και συνέχιση ήδη υπαρχουσών περιοδικών εκδόσεων που αποτελούν επιστημονική και ερευνητική παραγωγή των μελών του Ιδρύματος και εμπίπτουν σε επιστημονικά κριτήρια.

Σχετικά με το αυτό το σύστημα δημοσιεύσεων

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.