Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

., .

  • Τόμ. 55, Αρ. 1 (2016) - Έρευνα
    Αξιολόγηση Kινδύνου Έκθεσης Επαγγελματιών Υγείας σε Βιολογικούς Παράγοντες σε Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
    Περίληψη
  • Τόμ. 55, Αρ. 1 (2016) - Έρευνα
    Μικροβιακός Aποικισμός Aσθενών Νοσηλευομένων σε Mονάδα Eντατικής Θεραπείας: Συχνότητα και Παράγοντες Κινδύνου
    Περίληψη

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.