Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση
Απρίλιος-Ιούνιος 2012

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο Σύνταξης

Η Ανάδειξη Ηγετικών Φυσιογνωμιών ως Επείγουσα Προτεραιότητα στη Νοσηλευτική 127-128
Κωνσταντίνος Νακάκης PDF

Ειδικά Άρθρα

Αξιολόγηση της Φροντίδας Ενήλικα με Αυτισμό με τη Μέθοδο της Συμμετοχικής Παρατήρησης – Νοσηλευτική Προσέγγιση 129-138
Όλγα Βελέντζα, Αναστασία Παππά PDF
Οριοθέτηση της Ενημέρωσης των Ασθενών από Ιατρούς και Νοσηλευτές. Νομική Προσέγγιση 30-34
Φιλομήλα Ομπέση PDF

Έρευνα

Διερεύνηση των Απόψεων των Ιατρών σχετικά με την Επικοινωνία και τη Διεπιστημονική Συνεργασία. Πιλοτική Μελέτη 169-177
Ευφροσύνη Βλαχιώτη, Βασιλική Μάτζιου, Ελένη Κλέτσιου, Ευσταθία Μεγαπάνου, Παντελεήμων Περδικάρης, Κωνσταντίνος Πέτσιος PDF
Η Επίδραση των Διατροφικών Συνηθειών και της Φυσικής Δραστηριότητας στο Δείκτη Μάζας Σώματος Μαθητών Γυμνασίου σε Αστική Περιοχή της Περιφέρειας 178-186
Μαριάνθη Τσιαούση, Αθανάσιος Γιανασμίδης PDF
Τα Ηθικά Διλήμματα ως Πηγή Άγχους στους Ιατρούς και στους Νοσηλευτές της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 187-194
Μαρία Λεπίδου, Όλγα Καδδά, Γεώργιος Αργυρίου, Αθανασία Νέστωρ, Αικατερίνη Μαρβάκη, Σεραφείμ Νανάς, Γεωργία Χασιώτη PDF
Διερεύνηση Απόψεων Ιατρών και Νοσηλευτών σχετικά με το Επισκεπτήριο στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 195-205
Χαράλαμπος Ψαθάς, Γεώργιος Αργυρίου, Όλγα Καδδά, Αθανασία Νέστωρ, Χριστίνα Ρούτση, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Χριστίνα Μαρβάκη PDF
Οι Απόψεις των Γονέων για τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα του Εξωτερικού Ογκολογικού Ιατρείου σε Σχέση με την Ογκολογική Κλινική 206-215
Παντελεήμων Περδικάρης, Μαρίνα Σερβιτζόγλου, Ευφροσύνη Βλαχιώτη, Θεοδώρα Μάτζιου, Χαραλαμπία Ντελή, Βασιλική Μάτζιου PDF

Συστηματική Ανασκόπηση

Συγκριτική Αξιολόγηση Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας των Κλιμάκων Εκτίμησης Πόνου για Κατασταλμένους, Βαρέως Πάσχοντες Ενήλικες Ασθενείς 150-159
Ελένη Κλέτσιου, Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.