Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση
Ιανουάριος-Μάρτιος 2011

Πίνακας Περιεχομένων

Γενικά Άρθρα

Βασικές Αρχές και Μεθοδολογία της Συστηματικής Ανασκόπησης Ποσοτικών Μελετών 10-22
Θάλεια Μπελλάλη PDF
Παγκοσμιοποίηση, Υγεία και Πολιτική Υγείας 23-29
Ανδρέας Χαραλάμπους, Σωκράτης Σωκράτους, Ανδρέας Χαρίτου PDF

Ανασκοπήσεις

Η Έννοια της Φροντίδας στην Ογκολογική Νοσηλευτική Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 35-48
Χρυσούλα Κάρλου, Ελισσάβετ Πατηράκη-Κουρμπάνη PDF
Νοσηλευτική Φροντίδα σε Ασθενείς Διαφορετικής Πολιτισμικής Προέλευσης σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 49-62
Μαρία Καλαφάτη, Δήμητρα Παϊκοπούλου PDF

Έρευνα

Διερεύνηση Παραγόντων σχετιζομένων με Δυσλιπιδαιμία και Υψηλούς Σωματομετρικούς Δείκτες σε Νεαρούς Ενήλικες 63-71
Μαρία Πολυκανδριώτη, Ελένη Ευαγγέλου, Ανθή - Δάφνη Λιβέρη, Γιώργο Βαρελής, Σοφία Γκιοβάσο, Ελένη Κυρίτση PDF
Αξιολόγηση Γνώσεων και Στάσεων των Γονέων Παιδιατρικών Ασθενών για τους Πυρετικούς Σπασμούς. Πιλοτική Μελέτη 72-84
Ελένη Ταμβάκη, Ελισάβετ Παπαθανάσογλου, Βασιλική Μάτζιου, Μαριάνθη Γιαλετσέλη, Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου PDF
Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων σε παιδιά. Σημαντικότερες ανάγκες γονέων 85-94
Κωνσταντίνος Ζώης, Ελισσάβετ Πατηράκη-Κουρμπάνη, Στυλιανός Γραφάκος, Κωνσταντίνος Τσουμάκας PDF
Ποιότητα Ζωής σε Ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου 95-103
Κωνσταντίνος Γιακουμιδάκης, Ηρώ Μπροκαλάκη, Δημήτριος Κογκούλης, Ιωάννης Ελευσινιώτης PDF
Στεφανιαία Νόσος και Συχνότητα Μεταβολικού Συνδρόμου 104-111
Διαμάντω Σπυρέλλη, Κωνσταντίνα Χαμαλάκη, Αρετή Σταυροπούλου, Γεώργιος Κριτσωτάκης, Ζαχαρίας Ζηδιανάκης PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.