Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

21ος Αιώνας: Νέο Ξεκίνημα για τη Νοσηλευτική

Ελισάβετ ΧαραλαμπίδουDOI: 10.18780/hjn.v39i2.2421

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.