Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ανάγκες των ηλικιωμένων που ζουν σε οίκους ευγηρίας

Μαριάννα ΜαντζώρουDOI: 10.18780/hjn.v43i2.2123

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.