Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Ασθενών υπό Αιμοκάθαρση: Οι Αλλαγές που Βιώνουν σε Ψυχολογικό, Οικογενειακό, Εργασιακό, Κοινωνικό και Οικονομικό Επίπεδο

Ευαγγελία Μωυσιάδου, Γεώργιος Καλλέργης

Περίληψη


Η διαδικασία της αιµοκάθαρσης, παρά τη συνδροµή της προόδου της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επιστήµης, επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις στην καθηµερινότητα των ασθενών και κυρίως στην οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελµατική τους ζωή. Παράλληλα η ψυχολογική κατάσταση των ατόµων επιβαρύνεται εξαιτίας της εκδήλωσης διαφόρων διαταραχών, όπως η κατάθλιψη, µειώνοντας αισθητά την ποιότητα ζωής των νεφροπαθών. Σκοπός: Η διεύρυνση των µεταβολών στη ψυχολογική κατάσταση των ασθενών υπό αιµοκάθαρση, των επιπτώσεων που προκαλούν η αλλαγή κατοικίας, οι µετακινήσεις, η αλλαγή των ρόλων και των σχέσεων στην οικογένεια, η αλλαγή των εργασιακών ρόλων, τα οικονοµικά προβλήµατα και οι αλλαγές στις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Υλικό και Μέθοδος: Για την εντόπιση της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε ανασκόπηση αυτής και χρησιµοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων Pubmed και ScienceDirect (1994-2013) µε τις εξής λέξεις-κλειδιά: νεφρική ανεπάρκεια, αιµοκάθαρση, ποιότητα ζωής, ψυχολογικές διαταραχές. Αποτελέσµατα: Η καθηµερινότητα του αιµοκαθαιρόµενου ασθενή αλλάζει αισθητά σε οικογενειακό, κοινωνικό, επαγγελµατικό και ψυχολογικό επίπεδο. Ο ρόλος που διαδραµατίζει η οικογένεια στη στήριξη του ασθενούς είναι σπουδαίος, ενώ οι τυχόν οικογενειακές συγκρούσεις θα πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα µε τη στήριξη από επαγγελµατίες υγείας ώστε να µην επιδεινωθεί δραµατικά η ποιότητα ζωής των µελών της οικογένειας. Συµπεράσµατα: Η κοινωνική, οικονοµική και ψυχολογική στήριξη όπως και η θεραπεία των ενδεχόµενων ψυχολογικών διαταραχών είναι απαραίτητες τόσο για τον ασθενή όσο και για τα µέλη της οικογένειας του

Λέξεις κλειδιά


αιμοκάθαρση νεφρική ανεπάρκεια ποιότητα ζωής ψυχολογικές διαταραχές

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v53i1.1342

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.