Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Χρήσης Κάνναβης και Εκδήλωσης των Αρχικών Συμπτωμάτων Ψυχωτικών Διαταραχών

Νικολέτα Γεωργίου, Μαρία Καρανικόλα

Περίληψη


Η χρήση συγκεκριµένων εξαρτησιογόνων ουσιών έχει ενοχοποιηθεί για την πυροδότηση ποικίλων συµπτωµάτων, µεταξύ των οποίων ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις. Ανάλογα συµπτώµατα εκδηλώνονται και στο πλαίσιο των ψυχωτικών διαταραχών. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των µελετών που συνδέουν τη χρήση κάνναβης µε την εµφάνιση συµπτωµάτων σχιζοφρένειας έχει αυξηθεί. Σκοπός: Η διερεύνηση του βαθµού στον οποίο η χρήση κάνναβης συνδέεται µε την πυροδότηση των αρχικών συµπτωµάτων των ψυχωτικών διαταραχών. Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε στις βάσεις δεδοµένων EBSCO, Medline και Google Scholar µε λέξεις-κλειδιά: cannabis, schizophrenia, psychosis, abuse, risk factor, early onset. Τελικά συµπεριλήφθησαν 13 µελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης που τέθηκαν. Αποτελέσµατα: Οι 12 µελέτες υποστήριζαν την ύπαρξη σχέσης µεταξύ χρήσης κάνναβης κατά την εφηβεία και εµφάνισης των αρχικών συµπτωµάτων ψυχωτικών διαταραχών και σχιζοφρένειας. Ωστόσο, οι 8 από αυτές έχουν αναδροµικό χαρακτήρα και συνολικά βάσει του σχεδιασµού τους αδυνατούν να υποστηρίξουν µια αιτιολογική σχέση µεταξύ των δύο αυτών παραµέτρων. Συµπεράσµατα: Τα νεότερα δεδοµένα δεν φαίνεται να διαφωτίζουν περαιτέρω τη σχέση µεταξύ χρήσης κάνναβης και εκδήλωσης ψυχωτικών διαταραχών, υποδηλώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω µεγάλες µελέτες προοπτικού χαρακτήρα

Λέξεις κλειδιά


εξάρτηση κάνναβη σχιζότυπη προσωπικότητα σχιζοφρένεια χρήση ουσιών ψύχωση

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v53i1.1340

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.