Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Νοσηλευτική Αξιολόγηση του Ογκολογικού Ασθενούς με Οφειλόμενη σε Χημειοθεραπεία Περιφερική Νευροπάθεια

Δημήτρης Παπαγεωργίου

Περίληψη


Η οφειλόµενη σε χηµειοθεραπεία νευροτοξικότητα αποτελεί µια σηµαντική παρενέργεια η οποία επηρεάζει τον ασθενή σωµατικά και λειτουργικά και επιδεινώνει την ποιότητα ζωής του. Η νευροτοξικότητα πρέπει να αναγνωρίζεται εγκαίρως και σε αυτόν τον τοµέα η συµβολή των νοσηλευτών είναι πολύ σηµαντική. Για τον λόγο αυτό η αξιολόγηση του νευρικού συστήµατος οφείλει να ενταχθεί στην καθηµερινή νοσηλευτική κλινική πρακτική. Πέραν όµως από την αξιολόγηση των σωµατικών συµπτωµάτων (αντικειµενικών και υποκειµενικών), πρέπει να αξιολογείται και η επίδραση της συγκεκριµένης παρενέργειας στην ποιότητα ζωής των ασθενών, µε σκοπό την εφαρµογή στοχευµένων παρεµβάσεων που θα οδηγούν στην µείωση της έντασης των συµπτωµάτων, στην πρόληψη της επιδείνωσης και στην ανακούφιση του αρρώστου

Λέξεις κλειδιά


νευροτοξικότητα Νοσηλευτική αξιολόγηση ποιότητα ζωής χημειοθεραπεία

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v53i1.1338

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.