Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Αναζητώντας τις Eπιστημονικές Eνδείξεις στο Διαδίκτυο

Πέτρος Γαλάνης

Περίληψη


Οι επιστημονικές ενδείξεις είναι τα αποτελέσματα των μελετών που πραγματοποιούνται στις επιστήμες υγείας και χρησιμοποιούνται για την άσκηση της καθημερινής κλινικής πρακτικής σε συνδυασμό με την κλινική εμπειρία και τις αξίες των πασχόντων. Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο οι επιστήμονες υγείας να βασίζονται στα αποτελέσματα αξιόπιστων και έγκυρων μελετών. Σήμερα, η αναζήτηση και η ανεύρεση άρθρων στο διαδίκτυο πραγματοποιείται σχετικά εύκολα και άμεσα χρησιμοποιώντας τις διάφορες βάσεις δεδομένων που αφορούν στις επιστήμες υγείας. Η ανεύρεση της κατάλληλης ένδειξης στις βάσεις δεδομένων απαιτεί κοινή λογική, γνώση, εμπειρία και υπομονή. Με το πέρασμα του χρόνου, η εξοικείωση με τις βάσεις δεδομένων συνεχώς αυξάνεται και η βιβλιογραφική αναζήτηση γίνεται απλούστερη και οδηγεί σε πιο έγκυρα αποτελέσματα. Η επιτυχής αναζήτηση και ανεύρεση των κατάλληλων άρθρων στις βάσεις δεδομένων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις λέξεις-κλειδιά ή, αλλιώς, τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές. Ουσιαστικά, οι λέξεις-κλειδιά είναι αυτές που καθορίζουν την εγκυρότητα της εύρεσης των κατάλληλων άρθρων. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να καθορίζεται με σαφήνεια το ερευνητικό ερώτημα που πρόκειται να διερευνηθεί. Οι σημαντικότερες βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο που αφορούν στις επιστήμες υγείας είναι οι εξής: PubMed, Embase, Cochrane Collaboration, CINAHL, ISI Web of Knowledge, PsycINFO, Scopus, ProQuest Dissertations and Theses, COS Conference Papers Index, Scirus, ClinicalTrials.gov και ΙΑΤΡΟΤΕΚ.

Λέξεις κλειδιά


βάσεις δεδομένων ένδειξη λέξεις-κλειδιά

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v52i1.1308

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.