Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

H Αντιμετώπιση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης στη Νοσηλευτική

Ευδοκία Μισουρίδου

Περίληψη


Η νοσηλευτική είναι ένα από τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα που πλήττονται σημαντικά από το επώδυνο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτίων της εξουθένωσης σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο καθώς και της αντιμετώπισής τους. Υλικό-Μέθοδος: Μελέτη της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και χειροδιαλογή επιστημονικών περιοδικών. Αποτελέσματα: Η αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης απαιτεί τη βαθύτερη αλλαγή της σχέσης με την εργασία, την κατανόηση των αιτίων του προβλήματος, την επεξεργασία πεποιθήσεων και προσδοκιών, καθώς και αλλαγές που αφορούν στη συνολική στάση ζωής του νοσηλευτή. Επιπλέον, απαιτείται μια κουλτούρα εργασιακού πλαισίου που να υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας, ικανής να επιτρέψει τη συνειδητοποίηση και την επεξεργασία των αντιφάσεων που εμπλέκονται καθημερινά στη νοσηλευτική πρακτική. Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι σήμερα δυνατή και μάλιστα οδηγεί το νοσηλευτή σε μεγαλύτερη αυτογνωσία. Η αντιμετώπισή της όμως δεν είναι υπόθεση ενός νοσηλευτή, αλλά ολόκληρου του οργανισμού που πρέπει να μοιράζεται κοινές αξίες και στόχους.

Λέξεις κλειδιά


αυτογνωσία επαγγελματική εξουθένωση νοσηλευτική στρατηγικές αντιμετώπισης

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v48i4.1177

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.